DS Meritve

DS Meritve d.o.o. je slovensko start-up podjetje, ki se ukvarja s sistemi za zbiranje in prenos podatkov iz različnih merilnikov. Zbiranje podatkov izvajamo z v podjetju razvito opremo in opremo drugih proizvajalcev. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2014, ko smo opazili, da je veliko zanimanje za elektronsko zbiranje podatkov porabe energentov in obdelovanje teh podatkov. Z zgodnjim prototipom sistema smo poiskali partnerja, ki nam bo pomagal pri pridobivanju sredstev za zaključek razvoja na prvi verziji sistema 2GG Gas (sistem za zbiranje podatkov iz hišnih plinomerov). Tako smo se povezali z zavodom ZMAG, ki nam je pomagal pri iskanju investitorjev in zagonskega kapitala. Podporo smo prejeli s strani skupine META Ingenium d.o.o.. Z vstopom sklada je bil za neizvršnega direktorja družbe imenovan Andrej Božič. V prvi fazi razvoja podjetja smo zaključili prvo različico sistema 2GG Gas in ob testiranju sistema na distribucijskih omrežjih začeli z razvojem novih naprav in sistema 2GG Water, namenjenega zbiranju podatkov porabe vode.

Glavna usmeritev družbe je trg pametnih omrežij in elektronskega zbiranja podatkov porabe iz opreme, ki še ni pripravljena za elektronsko zbiranje podatkov. Pri DS Meritve si prizadevamo poiskati in ponuditi distributerjem energentov in vode cenovno ugodne rešitve za elektronsko zbiranje podatkov in prehod na pametna distribucijska omrežja. Prihodnost distribucije temelji na pametnem merjenju podatkov porabe, kar poudarja tudi Direktiva Evropske skupnosti o energetski učinkovitosti “Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)”.

DS Meritve d.o.o. ob tem pomaga še drugim družbam in zasebnikom pri nadgradnji in povezovanju energetskih sistemov. Naši uporabniki lahko enostavno in učinkovito dostopajo do podatkov o porabi in s tem izboljšajo izkoristek energentov. Vzdrževalci objektov lahko lažje svetujejo svojim strankam in hitreje ter natančneje poročajo porabo. Temeljno vodilo našega delovanja je upravljavcem omrežij, stavb in sistemov zagotoviti najprimernejšo rešitev za zbiranje podatkov porabe energentov in vode.