2GG - Second Generation Grid

Sistem 2GG je bil razvit z namenom, da se skrbnikom omrežij ponudi sistem, ki je pripravljen za namestitev na obstoječe števce brez potrebe po spremembi celotne infrastrukture. Sistem je prilagodljiv in razširljiv glede na realne potrebe strank, kar omogoči dolgoročno uporabnost in možnost nadaljnjega razvoja omrežja brez velikih enkratnih posegov. Dodatno nudi sistem 2GG celovito rešitev, ki vključuje vse komponente potrebne za prehod na daljinsko zbiranje podatkov, prenos podatkov, integracijo v obstoječe sisteme obdelave podatkov ter stalni nadzor nad delovanjem. Za tehnologijo in njeno povezljivost poskrbimo mi, kar našim strankam prihrani investicijska sredstva, čas in težave povezane z implementacijo novih tehnoloških rešitev. Po namestitvi sistema skrbimo za varen in nemoten prenos podatkov neposredno do podatkovne baze (naše ali strankine), z avtomatičnim opozarjanjem na napake in nepravilnosti. Tako lahko stranke preko našega spletnega portala ali neposredno v lastnem sistemu spremljajo vse podatke v intervalih in obliki, ki jih potrebujejo. Sistem je nadgradljiv na daljavo in mu je možno dodajati različne protokole za že obstoječe pametne merilnike.

2GG sistem vključuje različne produkte, ki služijo kot nadgradnja obstoječih merilnikov. Lahko pa zbira podatke iz pametnih števcev, ki podatke že pošiljajo v digitalni obliki (žično ali brezžično). Izpostavljeni sta dve glavni prednosti 2GG sistema. Prva je sposobnost hitre nadgradnje in postavitve sistema na obstoječe merilnike ali povezavo s pametnimi merilniki. Druga prednost je celovita storitev, ki jo zagotavlja DS Meritve. Vzdrževanje in posodabljanje sistema so stroški, ki so prihranjeni našim strankam. Sistem je prilagodljiv glede na specifične potrebe strank.